Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Home Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
  • Liceum trzyletnie
  • Liceum czteroletnie
  • Egzaminy maturalne

Naukę w  naszym liceum może kontynuować absolwent 8-letniejszkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej I stopnia, a także słuchacz, który przerwał naukę w technikum, liceum profilowanym lub ogólnokształcącym, a ma ukończone 18 lat.

W Szkoły PARVA - Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych w Sieradzu nauka trwa 4 lata tj. 8 semestrów. Dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych po 2015 roku  i dla absolwentów szkół branżowych I stopnia nauka w naszym liceum trwa 3 lata. Słuchacze rozpoczynają naukę od 3 semestru.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie, w soboty i niedziele. Każdy ze słuchaczy szkoły ma dostęp do platformy e-learningowej wspomagającej nauczanie i przygotowującej do egzaminów semestralnych i końcowych. Wszystkie materiały dostępne on-line zostały opracowane przez doświadczonych nauczycieli i wykładowców akademickich zgodnie z podstawą programową MEN. Umożliwiają samodzielną naukę w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, w atrakcyjnej i wciągającej formie na zasadzie „edukacyjnego Netflixa”. LINK

Nauka w Szkoły PARVA - Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych w Sieradzu to propozycja dla osób pełnoletnich, które pragną uzupełnić swoje wykształcenie i ukończyć szkołę średnią oraz przystąpić do egzaminu dojrzałości. LINK

Dla wszystkich, którzy po ukończeniu naszego liceum nie zdecydują się przystąpić do matury, istnieje możliwość kontynuowania nauki w ramach Szkoły PARVA – Szkoła Policealna w Sieradzu na dowolnym kierunku. LINK

Po przystąpieniu do egzaminu dojrzałości istnieje możliwość dalszego rozwoju w ramach studiów wyższych, z czego z powodzeniem korzystają absolwenci naszych szkół. LINK

Nauka w Szkoły PARVA – Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych jest bezpłatna. Kandydaci do szkoły zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowego przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych. LINK

Naukę w  naszym liceum może kontynuować absolwent 8-letniejszkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej I stopnia, a także słuchacz, który przerwał naukę w technikum, liceum profilowanym lub ogólnokształcącym, a ma ukończone 18 lat.

W Szkoły PARVA - Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych w Sieradzu nauka trwa 4 lata tj. 8 semestrów.Absolwenci szkół podstawowych i absolwencigimnazjum rozpoczynają naukę w naszym liceum od 1 semestru.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie, w soboty i niedziele. Każdy ze słuchaczy szkoły ma dostęp do platformy e-learningowej wspomagającej nauczanie i przygotowującej do egzaminów semestralnych i końcowych. Wszystkie materiały dostępne on-line zostały opracowane przez doświadczonych nauczycieli i wykładowców akademickich zgodnie z podstawą programową MEN. Umożliwiają samodzielną naukę w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, w atrakcyjnej i wciągającej formie na zasadzie „edukacyjnego Netflixa”. LINK

Nauka w Szkoły PARVA - Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych w Sieradzu to propozycja dla osób pełnoletnich, które pragną uzupełnić swoje wykształcenie i ukończyć szkołę średnią oraz przystąpić do egzaminu dojrzałości. LINK

Dla wszystkich, którzy po ukończeniu naszego liceum nie zdecydują się przystąpić do matury, istnieje możliwość kontynuowania nauki w ramach Szkoły PARVA – Szkoła Policealna w Sieradzu na dowolnym kierunku. LINK

Po przystąpieniu do egzaminu dojrzałości istnieje możliwość dalszego rozwoju w ramach studiów wyższych, z czego z powodzeniem korzystają absolwenci naszych szkół. LINK

Nauka w Szkoły PARVA – Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych jest bezpłatna. Kandydaci do szkoły zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowego przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych. LINK

Uwaga! Wszystkie aktualne informacje dotyczące egzaminu maturalnego w sesji 2020/2021 znajdują się na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi: www.oke.lodz.pl oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl w zakładkach Egzamin Maturalny.

Przystąpienie do egzaminu maturalnego przy Szkoły PARVA – Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych jest dobrowolne.  Skorzystać z tej możliwości mogą absolwenci Szkoły PARVA – Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, a po uzyskaniu zgody właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, również słuchacze Szkoły PARVA – Szkoły Policealnej, a także absolwenci innych szkół średnich.

Absolwent szkoły średniej przystępujący do egzaminu maturalnego zdaje następujące przedmioty:

Przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym:
Język polski (część pisemna i ustna),język obcy nowożytny (część pisemna i ustna), matematyka (część pisemna)oraz  co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym, wybrany spośród:biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka mniejszości narodowej, języka obcego nowożytnego, języka polskiego, języka regionalnego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie.

Przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym:
Absolwent szkoły średniej może przystąpić do egzaminu z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów oprócz obowiązkowego przedmiotu dodatkowego.Wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły średniej, którą absolwent ukończył, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w swojej szkole macierzystej.

Aby zdaćegzamin maturalny, absolwent szkoły średniej musi:

  • otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej,
  • przystąpić do egzaminu maturalnego z minimum jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.