Nasza kadra

Home Nasza kadra

Nasza kadra

Od września 2017r.Szkoły PARVA w Sieradzu prowadzone są przez dyrektora dr Martynę Fraszek, pedagoga i nauczyciela akademickiego, posiadającą wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu placówek oświatowych dla dorosłych. Dzięki licznym kontaktom z uczelniami wyższymi i instytucjami edukacyjnymi (były członek zarządu w Fundacji Wspierania Kultury Akademia Artis) jesteśmy w stanie zaproponować słuchaczom Szkół PARVA odbycie praktyk zawodowych w zaprzyjaźnionych instytucjach oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju po uzyskaniu świadectwa szkoły średniej.


Nauczyciele Szkół PARVA to wysoko wykwalifikowani i doświadczeni zawodowcy. Wielu ma uprawnienia egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych lub jest czynnymi nauczycielami akademickimi w stopniu doktora. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi sprawia, że nauka w Szkołach PARVA prowadzona jest w sposób profesjonalny i przystępny dla słuchaczy.