Szkoła Policealna Liceum Ogólnokształcące
dla dorosłych

OFERTA

Egzaminy zawodowe
Technik bhp
Technik administracji
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekun osoby starszej
Opiekunka dziecięca
Opiekunka środowiskowa

O NAS

Szkoły PARVA w Sieradzu to:

 • bezpłatna nauka w szkołach posiadających uprawnienia szkół publicznych,
 • realizacja programu Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • jakość kształcenia nadzorowana przez Kuratorium Oświaty,
 • wykwalifikowana i doświadczona kadra dydaktyczna,
 • elastyczny sposób nauki dzięki zajęciom w systemie zaocznym (sobota i niedziela, dwa raz w miesiącu),
 • dostęp on-line do materiałów wspomagających naukę stacjonarną poprzez platformę e-learningową dedykowaną dla słuchaczy naszych szkół,
 • dostęp do kursów i szkoleń uzupełniających zdobyte umiejętności,
 • możliwość otrzymania zaświadczeń do ZUS, KRUS i innych podmiotów zgodnie z wnioskiem słuchacza,
 • możliwość otrzymania legitymacji szkolnej uprawniającej  do żniżek na przejazdy i bilety wstępu,
 • możliwość zdania egzaminu dojrzałości i egzaminów zawodowych certyfikowanych świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • możliwość dalszego rozwoju i kształcenia w ramach szkół policealnych i na uczelniach wyższych.